اسامی معاونین دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 48 تهران

1- جناب آقای طوسی - سرپرست / معاون پژوهش - داخلی 102

2-سرکار خانم حسینی - قائم مقام ومعاون مالی و جذب - داخلی 104

3- سرکارخانم بابایی - معاون آموزش و فرهنگی - داخلی 110

                                                 4-جناب آقای شفیعی - معاون اجرایی و حراست - داخلی 101

                                                 5-کارشناسان آموزش - داخلی 109-108

                                                6- کارشناسان مالی و فارغ التحصیلان - داخلی 106

                                                7- دبیرخانه و حوزه ریاست - داخلی 122