اسامی معاونین دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 48 تهران

 

1-سرکار خانم حسینی - سرپرست /معاون مالی و جذب - داخلی 104

2- سرکارخانم بابایی - معاون آموزش و فرهنگی - داخلی 110

                                                 3-جناب آقای شفیعی - معاون اجرایی و حراست - داخلی 101

                                                 4-کارشناسان آموزش - داخلی 109-108

                                                5- کارشناسان مالی و فارغ التحصیلان - داخلی 106

                                                6- دبیرخانه و حوزه ریاست - داخلی 122