کلینیک اشتغال و کارآفرینی

عزیزان طبق پیام قبلی و تفاهم نامه اولیه با بانک انصار در مورخه ۶ شهریور قرارداد اماده شد و طبق قرارداد هر ماه یک نفر دانشجو برای گرفتن وام ۴ میلیونی با ۱۲ درصد و برگشت دوساله با نامه از دانشگاه معرفی می شود.

 

 

عزیزان مکان هایی که درخواست نیرو میدهند را از طریق همین کانال و سایت مرکز اطلاع رسانی می شود در دو روز در هفته اطلاع رسانی میشود.