افتخارات و دستاوردهای دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 48 تهران

ازسال 1396 الی  1399

 

 

 

 کسب مقام دوم در جشنواره درون دانشگاهی رویش - سال 1396

 

 

 

  غرفه برتر در هشتمین جشنواره بین اللملی مد ولباس فجر - سال 1397

 

 

 

 انجمن علمی دانشجویی برتر در جشنواره حرکت - سال 1397 

20190415 173515

 

 

 

 جشنواره خلاقیت های هنری بانوان - سال 1398

 

 

 

 اثر منتخب جشنواره موبایلی 120 ثانیه چهل - سال 1398

 

 

 

جشنواره بانوی سرزمین من - سال 1398

Scan 481

 

 

 

دیپلم افتخار،سومین جایزه ملی فیلم ایثار - سال 1398

Scan 481

 

 

 

 انجمن علمی دانشجویی برتر در هفتمین جشنواره حرکت - سال 1398

Scan 482

 

 

 

 کسب مقام اول درسومین جشنواره درون دانشگاهی رویش - سال 1399

 

سومین جشنواره درون دانشگاهی رویش

WhatsApp Image 2021 06 26 at 14.44.33

WhatsApp Image 2021 06 26 at 14.44.33 1

WhatsApp Image 2021 06 26 at 14.44.33 2

WhatsApp Image 2021 06 26 at 14.44.33 3

WhatsApp Image 2021 06 26 at 14.44.33 4

WhatsApp Image 2021 06 26 at 14.44.33 5