دانشجویان گرامی با عنایت به آخر ترم و تسویه حساب درصد های تخفیف دانشجویان ۵۵ نفر که ۶ نفر انان در دو مرحله تخفیف گرفته اند ، به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد .
ضمنا این درصد های تخفیف برای عملکرد فوق العاده دانشجو در تمام طول یک ترم بوده که ؛ نمره الف _ حضور فعال در پروژهای مرکز _ هماهنگی با واحد فرهنگی _ نماینده _تشکیل کانون و انجمن _ احترام به دانشجویان _ اجرایی تاسیس شرکت _ رضایت اساتید_ همکاری با کارشناسان اموزش _ حضور در نمایشگاه ، جشنواره ، همایش و.... که تماما در کمیسیون موارد خاص برای تک تک شما عزیزان با توجه به بودجه مرکز بصورت کلی بررسی و در سامانه دانشجو در حال حاضر توسط واحد مالی اعمال گردیده است .

دانشجویان گرامی با توجه به نزدیک شدن به آخر این ترم و امتحانات ، دانشجویان بدهکار در سامانه میتوانند از ۱۵ اردیبهشت الی ۳ خرداد تسویه حساب مالی خود در سامانه و یا مراجعه حضوری به قسمت مالی را انجام دهند .

اساتید محترم ضمن تبریک هفته معلم و خسته نباشید و تشکر برای دلسوزی شما عزیزان ، برای امضای قرارداد های خود از شنبه مورخه ۲۱ اردیبهشت الی ۲۸ اردیبهشت به واحد مالی خانم حسینی طبقه اول یا پنجم مراجعه فرمایید .

 

 

با توجه به نزدیک شدن به اخر این ترم و امتحانات ، دانشجویان بدهکار در سامانه میتوانند از ۱۵ اردیبهشت الی ۳ خرداد تسویه حساب مالی خود در سامانه و یا مراجعه حضوری به قسمت مالی را انجام دهند.?
ضمنا سامانه در صورت بدهی سیستم کارت ورود به جلسه با شماره صندلی رو غیر فعال میکند که دانشجو نمی تواند سر جلسه حاضر شود و حتما کارت ورود به جلسه مهر مالی و مهر اموزش برای تکمیل پرونده داشته باشد .