مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد48 تهران با حمد و یاری خداوند متعال از سال 1382 با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم با هدف فراهم آوردن موجبات مشارکت سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور،فعالیت خود را در رشته های سینمایی، حسابداری، مدیریت کسب و کار، حقوق، عکاسی آغازنمود.