عزیزان اگر برای امتحانات در سما لایو شما کلاس امتحان ( عضویت ) وجود ندارد میتوانید کد های ارسالی زیر را در سیستم برای فقط روز شنبه وارد کنید . و برگه امتحان راس ساعت در سیستم می آید.

 

 

 

 قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی - معاونت آموزشی - اداره کل خدمات آموزشی