عزیزان موزیک ویدیو بسیار زیبای دانشجو موسیقی جناب اقای بهنام شجاعی راد و انشالله موفقیت های بیشتر برای تمای دانشجویان واحد ۴۸

موزیک ویدیو در کانال تلگرامی مرکز می باشد . 

mjhgftcfhjggvfhتناتعاعهخات

 

معاونت فرهنگی واحد ۴۸ تهران