اخبار

با سلام عزیزان ، می‌دانم هیچ جمله‌ای درد مردم ایران را سبک نمی‌کند؛ می‌دانم داغداریم؛ می‌دانم هیچ چیزی نمی‌تواند غم از دست دادن عزیزانمان و خسارت های مالی زیاد را جبران کند.از خداوند خواستاریم به خانوادها صبر بده تا این مصیبت ها را تحمل نمایند. فقط بدانید همه از این شنیدن این خبرهای دردناک ناراحت و همه در کنار شما هستند.

 

زیر مجموعه ها