با سلام و احترام


🔅🔅🔅قابل توجه دانشجویان گرامی🔅🔅🔅

 

کلاس جبرانی طراحی لباس اجتماع بانوان استاد کاظمی آباتری ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰

 

کلاس جبرانی شناخت و کاربر در طراحی لباس استاد کاظمی آباتری ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰

 

روز شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۳تشکیل می گردد.

 

معاونت آموزش واحد ۴۸تهران