با سلام و احترام به دانشجویان گرامی و اساتید عزیز

حضور دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۸ بعنوان واحد نمونه در نمایشگاه بین المللی و رقابت با تمام دانشگاه های کشور و بازدید مسئولین محترم وزارت علوم و …و دانشجویان عزیز و اساتید گرامی و …
موفق و سلامت باشید.

معاونت فرهنگی واحد ۴۸ تهران

IMG 20221229 202633 644