تمرین دانشجویان گروه موسیقی در سالن اجتماعات واحد ۴۸ در آخرین روزهای سال ۹۷ با آرزوی موفقیت های بیشتر برای این عزیزان.

معاونت فرهنگی واحد ۴۸ تهران