عزیزان جلسه مدیران محترم گروه در دانشگاه برگزار شد و در خصوص ترم تابستان و مهر و امتحانات ترم جاری تصمیم هایی گرفته شد

 

 

 اطلاعیه های شورای آموزشی و مدیر گروه های دانشگاه علمی کاربردیفرهنگ وهنر واحد 48 تهران

 

قابل توجه دانشجویان گرامی منابع دروس معارف اسلامی مصوب به شرح زیر تقدیم می گردد.منابع دروس معارف اسلامی مصوب به شرح زیر تقدیم می گردد.