قابل توجه دانشجویانی که درس تربیت بدنی را در ترم جاری اخذ نموده اند به علت تغییر برنامه امتحانی درس تربیت بدنی طبق فایل پیوست زیر در امتحان درس شرکت نمایید و عدم حضور در تاریخ های مشخص شده به منزله غیبت در آزمون می باشد.

 

به علت تغییر برنامه امتحانی درس تربیت بدنی طبق فایل پیوست زیر در امتحان درس شرکت نمایید و عدم حضور در تاریخ های مشخص شده به منزله غیبت در آزمون می باشد

 

 

با سلام و احترام به دانشجویان گرامی عزیزان برای اولین بار واحد ۴۸  با همکاری خانم فاطمه احمدی مربی جوان و با سابقه ورزشی و دارای مقام های کشوری و نظارت مسول ورزش استاد جناب یحیی نژاد عزیزی ،  توانستیم سه روز در هفته،  روز های زوج  با ایشان همکاری داشته باشیم