با سلام و احترام خدمت دانشجویان و استید گرامی

کتاب فیلم سازیی آکادمیک به همت و کوشش استاد گرانقدر دکتر الهه کسمایی به رشته تحریر درآمده است

photo 2023 03 07 04 15 18

سرافرازی و سربلندیتان آرزوی ماست.

حوزه ریاست دانشگاه علمی کاربردی واحد 48

اساتید عزیز روز معلم را بی نهایت بار به شما عاشقان تبریک می گوییم، معلمی شغل نیست بلکه عشق است. تو مسیری که عاشقش بودید را انتخاب کردید و اکنون دانشجویانی را تربیت میکنید که قرار است آینده ی کشورمان ایران را بسازند

 

 

 

 

                                                                                                                

   تعداد اساتید مرکز  137 نفر می باشد

 

 

 

                                                                                                                

   تعداد اساتید مرکز  137 نفر می باشد