با سلام و احترام " قابل توجه دانشجویان جدیدالورود اسامی دانشجویانی که دارای نقص مدرک می باشند طبق فایل پیوست ذیل اعلام می گردد .