download

دکتر عباس رنجبر
مدیر گروه سینما

 

 

18380741 912873035518716 9122908327985020928 n

سرکار خانم مهندس مریم السادات خرمدره
مدیر گروه طراحی لباس

 

 

IMG 20190508 173502 629

 مهندس جواد پور سعید
مدیر گروه عکاسی

 

 

IMG 20190509 102552 104

دکتر رضا قریشی
مدیر گروه حسابداری

 

 

96 07 c03 795

سرکار خانم  فلورنظری
مدیر گروه دوره های آزاد

 

 

455018846 399413

دکتر رضا طاهری
مدیر گروه موسیقی