قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس جبرانی تاریخ لباس،پارچه و نساجی در ایران استاد شریفیان روز یکشنبه 1400/03/30 ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ تشکیل خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس جبرانی پارچه شناسی استاد خرم دره روز شنبه 1400/03/30 ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ تشکیل خواهد شد.

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس جبرانی ریاضی پیش دانشگاهی استاد قریشی روز دوشنبه برگزار میشود.

 

 

 

با سلام و احترام قابل توجه دانشجویان گرامی"کلاس جبرانی طراحی لباس مجلسی بانوان و طراحی لباس خانگی بانوان استاد خرمدره روز شنبه 99/06/29 ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ تشکیل خواهد شد.

 

 

با سلام و احترام قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس جبرانی بیان و بدن استاد نظری روز شنبه 99/06/29 ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ تشکیل خواهد شد.