با سلام و احترام
قابل توجه دانشجویان گرامی
کلیه کلاس های استاد غنی زاده روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

معاونت آموزش واحد ۴۸تهران

قابل توجه دانشجویان عزیز کلیه کلاس های استاد قلمی روز دوشنبه 24 شهریور برگزار نمی شود،کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.

 

قابل توجه دانشجویان عزیز کلیه کلاسهای استاد اصغرزاده روز یکشنبه 99/06/23 تشکیل نمی گردد.کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام میگرددقابل توجه دانشجویان عزیز کلیه کلاسهای استاد هاشمی روز  شنبه 99/06/22 تشکیل نمی گردد.کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام میگردد