تئاتر دانشجویان

اجرای نمایش «فقط چهل روزه بودم» در تالار سایه تئاتر شهر آغاز می شود ودعوت کارگردان از دانشجویان برای تماشای یک تئاتر متفاوت درباره کرونا

 

 

دانشجو خوب و جدیدالورود مرکز اقای متین چدن در جشنواره ایران و ایرانی تندیس ایران و ایرانی بابت بهترین بازیگر مرد شهرستان شهریارو لوح تقدیر بابت فیلم بردار پشت صحنه مستند چشم های ابوعلی را دریافت کرد

 

 

عزیزان هنرمندان ۴۸ باز هم بصورت حرفه ای نقش آفرینی کردند در چند سی سی حادثه و منتظر حضور سبز شما هستند.