با سلام و احترام
قابل توجه دانشجویان گروه سینما
تمامی کلاسهای استاد مجد وفایی روز شنبه 99/06/22 تشکیل نخواهد شد کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.


معاونت آموزش واحد ۴۸تهران