با سلام و احترام به دانشجویان گرامی

عزیزان برای ثبت نام در مسابقات کارتینگ ۴۸ از ۱۸ آذر الی ۲۲ آذر بمناسبت روز دانشجو به خانم اسفندانی کارشناس ورزش مراجعه نمایید.
ضمنا با عنایت به ظرفیت محدود اولویت شرکت در مسابقه حضور در کانون ها و انجمن ها می باشد .

معاونت فرهنگی واحد ۴۸ تهران