سیدحسین آقاسیدمرتضی-عضو هیئت علمی دانشگاه-فرصت های از دست رفته در سال اخیر با اتکا همه جانبه به فروش نفت و منابع خام ما را در مسیری قرار داد که از این شرایط صرفا به عنوان گذران امور جاری استفاده کنیم و سرمایه گذاری در راستای ایجاد زیربنای تولیدی کمتر به چشم آمد؛ اقتصاد و کشور ما در شرایط کنونی از نگاه دولت های خارجی شاید با بحرانی در راستای تحریم های همه جانبه آمریکا مواجه باشد اما این نقطه ی تاریخی عدوییست که به لطف خدا سبب خیر شده است و توجه ذهن های اقتصادی و تصمیم گیران کلان کشور را به مسئله ای تحت عنوان اقتصاد غیروابسته به نفت و افزایش تولید داخلی جلب کرده است که در نهایت با تولید نیاز داخل و ایجاد نیاز در بازار های منطقه ای نسبت به محصولات ایرانی موجب کاهش وابستگی به بازار های تحت کنترل آمریکا و بهبود زیرساخت های صنعتی کشور می گردد. تجربه ی ژاپن به تمام جهان نشان داد که حتی در شرایطی که یک کشور با اوج بحران و ویرانی و اسثتمار و استعمار خارجی مواجه است نیز می تواند با اتکا به نیروی داخلی و عقل جمعی در کشور زیرساخت هایی بنا کند که نه تنها از واردات خارجی بی نیاز شود بلکه دشمنان خود را نیز ناچار به سازش کند، امپراطوری مالی ژاپن که جهان را تحت تاثیر خود دارد و حجم مبادلات اقتصادیش شرکت های عظیم جهان را ترغیب به سرمایه گذاری در آن نقطه کرده است با بازوی توانای سرزمین و نیروی کار خودش و گذران یک دوره ی سخت به رونقی این چنینی در زمینه اقتصاد رسید، ایران با وجود وسعتی چند برابر ژاپن و وجود منابع عظیم و حتی نادر در جهان در کنار نیرو کار تحصیل کرده و آماده با تدوین برنامه ای ساختارمند می تواند این بحران را به فرصتی برای بی نیازی از خارج با توجه به نمونه های دیگر جهانی تبدیل کند.

 کشور ما در سال های اخیر در هر دولتی استقلال مالی خود را بر پایه ارتباط مستقیم با طرف خارجی به جهت مبادله نفت انجام داده است در حالی که جایگزینی برای شرایط بحران مانند امروز که صادرات نفت تا حد قابل توجهی کاهش یافته در نظر گرفته نشده بود از نظر علم اقتصاد تولید یکی از پایه های مهم استقلال اقتصادیست و مدیریت مالی دولت ها نیز با افزایش حجم تولید و رونق بازار موجب عدم هدر رفته سرمایه های ملی و جلوگیری از وابستگی به ابرقدرت هاست زیرا کالای استراتژیکی مانند نفت بر حسب افت و خیز های سیاست روز جهانی تغییرات زیادی به خود می بیند و تمرکز ما بر روی تک محصولی مانند نفت با هر گونه تغییر و تهدیدی اقتصاد روزمره و کلانمان را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. توجه جدی به موضوع جهش تولید و قرارگیری آن به عنوان صدر برنامه های کلان اقتصادی کشور با توجه به تجربه کشور دیگر می تواند به رفع مشکلات در مسیر تولید و حمایت عملی از کارگاه های تولیدی کوچک تا کارخانه های بزرگ باشد. این مسئله به مرور کشور را درگیر نیاز به نیروی کار حرفه ای و بیشتری می کند که طبیعتا موجب کاهش آمار بیکاری نیز خواهد شد و با رونق گرفتن این مسئله خواه ناخواه مشکلات مربوط به قوانین کسب و کار و سد های ایجاد شده در مسیر تولید نیز به علت تقاضای حداکثری اصلاح خواهد شد اما نکته لازم در این زمینه که باید بیش از هر چیزی در آغاز در نظر گرفته شود ایجاد ساختاری منظم و قانون مند در راستای حمایت از تولید است و اگر چنین موضوعی در حرف باقی بماند نه تنها موجب پیشرفتی در این زمینه نخواهد شد بلکه در نظر تولیدکنندگان و نیروی کار جامعه نوعی سرخوردگی احساس می شود که از رکود و تحریم های اقتصادی امری خطرناک تر است.

 اصلاح عینی قوانین کار با ایجاد سامانه های لازم پیرامون پیگیری درخواست ها و از همه مهم تر ایجاد سامانه ی ثبت تخلف کارگر و کارفرما ضمن کاهش حجم کاری کاذب در ادارات نه تنها راه های رانت و مفاسد اقتصادی را می بندد بلکه باعث ایجاد حس اعتماد میان مردم نسبت به دولت خواهد شد اگر کارگران و کارفرمایان در هر مجموعه سامانه ای به روز و متصل به ارگان های نظارتی داشته باشند تمرکز ارباب رجوع به سمت اداره کار کاسته شده و رسیدگی به امور جاری نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد از طرفی قوانین دست و پا گیر در راستای تولید داخلی از جمله قوانین مربوط به ارزش افزوده و هوای پاک و تمدید مجوز های سالانه با وجود بوروکراسی اداری عظیمی که پیش پای تولید کنندگان است نه تنها جهش تولید را به حرکت نمی اندازد بلکه سدی محکم در مقابل رونق اقتصادی کشور است از شورا یاری شر ها تا اداره آب و برق و دامپزشکی و جهاد و… همه با تدوین قوانین و دستورالعمل های بی رویه باعث سخت تر کردن راه رونق اقتصادی شده اند و شهامت سرمایه گذاری و قدم نهادن در این مسیر را از هر کارآفرین و تولید کننده ای گرفته است بصورتیکه حجم نقدینگی کشور به جای قرار گیری در مسیر توسعه به سمت سرمایه گذاری های کاذب در بازار های طلا و ارز حرکت کرده است و تولید برای هیچ سرمایه داری اولویت کار نیست؛ اما بهبود این مسائل و افتادن ریل اقتصاد کشور بر روی حالت عادی تنها و تنها با استقبال حقیقتی از پیام مقام معظم رهبری به جهت پیگیری جهش تولید و سرلوحه قراردادن آن برای امور جاری کشور امکان پذیر است.

Comments (0)

There are no comments posted here yet

Leave your comments

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location